4 Juni 2024 08:58

Segera perbaharui Data Penyedia pada Aplikasi SiKAP. Transaksi dan Penayangan produk pada Katalog Elektronik tidak dapat dilakukan jika Penyedia belum melakukan Update Data pada Aplikasi SiKAP.

Lampiran: